Plážové kúpalisko privítalo úsmevyLorem ipsum dolor sit amet 27. 5. 2011 17:19

Mesto Prievidza v spolupráci s mestom Bojnice, Kultúrnym a spoločenským strediskom a Complete Party Service pripravili pre všetky deti na Plážovom kúpalisku deň plný zábavy, radosti a úsmevov. Krátko po desiatej hodine otvoril oslavy Medzinárodného dňa detí prednosta Mestského úradu v Prievidzi Norbert Turanovič a po privítaní nasledoval deň  plný hier, zábavy a úsmevov.

Podujatie nazvané PRIEVIDZSKÁ PRÍŠERA – NARODENIE patrilo deťom bez rozdielu veku.

Počas doobedia navštívili areál Plážového kúpaliska kolektívy z materských a základných škôl a poobede prišli mnohí aj v sprievode svojich rodičov. Na deti čakali sladké maškrty, živé rozprávkové postavy, rozprávkový vláčik, či množstvo hier, kde si mohli vyskúšať svoje schopnosti a príjemne sa zabaviť.

Kultúrny program spestrovali mažoretky, ktoré predstavili svoje najmladšie kadetky, tanečníci z tanečnej skupiny Fantastic, CVČ Spektrum, deti si mohli vyskúšať fotografovanie, loptové hry, jazdu na koni, prišli  sokoliari a mnoho talentovaných umelcov, často práve s radov detí, ktorí priniesli zábavu aj inšpiráciu na aktívne trávenie prichádzajúcich letných prázdnin.

Deti strávili pri hre a športových aktivitách so svojimi kamarátmi aj rodičmi príjemné chvíle a radosť v ich očiach potvrdzovala, že si oslavu svojho dňa užívali naozaj naplno.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri