Platenie daní11. 4. 2012 10:24

Mesto Prievidza oznamuje  obyvateľom, že v období od 13. apríla do 2. mája 2012 budú zamestnanci mesta priamo do domácnosti doručovať rozhodnutia  na daň z nehnuteľnosti  a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V prípade, že  obyvatelia využijú možnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priamo v pokladni Mestského úradu, je potrebné, aby pri platení mali so sebou  rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Všeobecné informácie k platbe daní nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri