Plánovaná odstávka teplej vodyLorem ipsum dolor sit amet 15. 7. 2013 08:21

Vážení odberatelia a koneční spotrebitelia tepla,oznamujeme Vám, že v dňoch od 22. až 25. júla 2013, t.j. 4 dni, bude prerušená dodávka tepla, pre odberateľov odoberajúcich  teplo z primárneho horúcovodu tepla, odoberajúceho teplo zo Slovenských elektrární, a.s., závod elektráreň Nováky,  z dôvodu vykonávania opráv, údržby a revízií na tomto tepelnom zariadení.

Jedná sa o nasledovné sídliskové útvary:
Kopanice (Sever), Necpaly, Nové mesto, Zapotôčky, Píly, Prednádražie, Sídlisko Mládeže, Stred, Staré mesto, Dlhá ulica.

Dodávka tepla pre ostatných odberateľov odoberajúcich teplo z blokových plynových kotolní bude zabezpečená počas tohto obdobia bez obmedzenia.

Ďakujeme za pochopenie.
                       
Predstavenstvo PTH, a.s.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri