Plánovaná odstávka teplej vody 2018Lorem ipsum dolor sit amet 12. 6. 2018 08:54

Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., upozorňuje  odberateľov na pravidelnú plánovanú odstávku teplej vody a tepla.

V termíne od 9. júla do 13. júla 2018 bude prebiehať plánovaná odstávka tepelného napájača ENO-Prievidza, za účelom vykonania  opráv, údržby a technických prehliadok.  Dodávka tepla bude prerušená pre všetkých odberateľov odoberajúcich teplo z horúcovodu na území mesta Prievidza (zo všetkých výmenníkových staníc a primárneho rozvodu PTH, a.s.).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri