Plán zasadnutí VVO 2Lorem ipsum dolor sit amet 27. 7. 2021 09:15

Upozorňujeme obyvateľov na zmeny termínov zasadnutia VVO 2 V ROKU 2021, Zasadnutia sa uskutočnia takto: 05. 08., 02. 09., 07. 10., 04. 11., 02. 12. v čase od 16.00 hod.

Pŕipadné operatívne zmeny budú vopred oznámené.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri