Plán dopravnej obslužnosti23. 10. 2017 12:52

Poslanci na októbrovom rokovaní jednohlasne schválili strategický dokument Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza. Dokument vypracovala Žilinská univerzita v dvoch variantoch -  optimálnom a minimálnom. Tento dokument bude podkladom pre mestskú verejnú dopravu v mestách Prievidza a Bojnice.

Strategický dokument Plán dopravnej obslužnosti vypracovala Žilinská univerzita v Žiline, na katedre cestnej a mestskej dopravy v auguste 2017. Materiál obsahuje minimálny variant s možnosťou zmeny počtu tarifných kilometrov + 15 % - 15%. Dokument počíta so zachovaním spoločnej MHD pre mestá Prievidza a Bojnice,  bez prevádzky nočnej linky. Spoločná MHD je navrhovaná v spolufinancovaní mestom Prievidza pomerom 95,11 % a mestom Bojnice pomerom 4,89 %. Dokument bude použitý pre potreby obstarania poskytovateľa služby autobusovej mestskej hromadnej dopravy pre obdobie rokov 2019 až 2028.


K Plánu dopravnej obslužnosti sa mohli vyjadrovať aj obyvatelia vo forme vyplnenia dotazníka. Odpovede získané z dotazníka boli Žilinskou univerzitou použité v analytickej časti dokumentu. Konečným výstupom plánu dopravnej obslužnosti má byť aj optimálny model siete liniek MHD ako aj samotný cestovný poriadok. V ďalšej fáze bude zabezpečené verejné obstaranie poskytovateľa služieb mestskej hromadnej dopravy.  


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri