Pietny akt k Pamiatke zosnulýchLorem ipsum dolor sit amet 2. 11. 2010 18:01
Začiatok novembra je každoročne časom, kedy si spomíname na ľudí, ktorí nás opustili, no napriek tomu zostávajú živými v našich myšlienkach a srdciach...

Zažatím sviece a položením kvetov si v piatok 29. októbra 2010 na Mestskom cintoríne v Prievidzi pietnym aktom pripomenuli zosnulých vojakov II.
svetovej vojny obyvatelia Prievidze spolu viceprimátorom Milanom Dérerom, poslancami Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a predstaviteľmi mestského úradu.

Na pietnom akte sa Milan Dérer prihovoril prítomným krátkym príhovorom a po ozdobení hrobov padlých vojakov sa účastníci v tichosti rozišli k hrobom svojich blízkych, kde sa počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých zastavujeme častejšie ako inokedy.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri