Pietny akt k Pamiatke zosnulých25. 10. 2012 09:12

Vážené dámy, vážení páni! Blíži  sa taký čas ... tichý, spomienkový. Trochu smutný, trochu boľavý. Premýšľame. O ľuďoch, ktorí tu už nie sú, o tom, akí boli, čo nám svojím žitím odovzdali, čo v nás zostalo ako neviditeľné posolstvo. Už navždy. Aj keď tí, ktorých sme milovali, mali radi a boli nám blízki tu už nie sú,  chýbajú našim srdciam a našim dušiam oveľa viac práve v tomto jesennom čase. Je čas na spomienky, čas na zamyslenie...

Preto mi dovoľte, aby som Vás pozvala na pietny akt „Pamiatka  zosnulých“, ktorý sa bude konať dňa 2. novembra 2012  (piatok) o 14.00 hod na Mestskom cintoríne v Prievidzi.
Stretnutie účastníkov pietneho aktu bude o 13.45 hodine pred domom smútku, odkiaľ sa spoločne prejdeme k hrobom padlých v II. svetovej vojne, kde sa uskutoční obrad.
     

S pozdravom

JUDr. Katarína Macháčková,
primátorka mesta


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri