Pietne služby upozorňujú na platenie nájmu za hrobové miesta4. 1. 2017 09:08

Správca cintorínov vyzýva neplatičov za hrobové miesta na zaplatenie nájmov. Neplatičov upozorňovali hlavne pred sviatkami pamiatky zosnulých.

Pred sviatkami pamiatky zosnulým začal správca cintorínov označovať nálepkami hroby, ktoré neboli zaplatené.

Vďaka označeným hrobom neplatičov sa správcovi cintorínov podarilo vymôcť zaplatenie cca 50 hrobových a urnových miest. Ďalší nájomcovia hrobových miest hlásia, že prídu vyrovnať nezaplatený nájom.

Správca cintorínov opakovane upozorňuje na povinnosť platiť nájom  za hrobové miesta. Rovnako žiada, aby ľudia nahlasovali správe cintorínov aj ďalšie informácie ako zmenu adresy nájomcu, či jeho prípadné úmrtie.

Pri neoznámení týchto skutočností vznikajú po úmrtí nájomcov hrobov problematické situácie. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri