Pietne obrady v štandardnom režime4. 2. 2019 15:17

Stredisko pietnych služieb v Prievidzi oznamuje, že pohrebné obrady všetkých druhov sú vykonávané v štandardnom režime.

Pietne obrady sa už v týchto dňoch konajú vo vynovených a vykurovaných priestoroch obradnej siene Domu smútku na Mariánskej ulici v Prievidzi. Pochovávanie je zabezpečované denne okrem sobôt, nedieľ a sviatkov.

Rekonštrukcia Domu smútku bola realizovaná od marca 2018. Práce spočívali v rekonštrukcii strešného plášťa a zateplení objektu, výmene výplní otvorov, rekonštrukcii elektroinštalácie, elektrického vykurovania, sociálnych zariadení, rozvodov vody a kanalizácie, tiež v inštalácii klimatizácie, podhľadov, výmene nášľapných podlahových vrstiev, obkladov a prípojky nízkeho napätia.

RTV :


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri