Petícia za zmenu volebného zákona13. 9. 2011 14:38

Po tlačovej konferencii sme vás informovali o iniciatíve troch nezávislých primátorov : primátorky mesta Prievidza Kataríny Macháčkovej, primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara a primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogulu. 

Podstatou tejto iniciatívy je zbieranie podpisov pod petíciu za zmenu volebného zákona a zmenu zákona o spôsobe vykonania referenda. Petičné hárky si môžete stiahnuť na stránke www.nasazmena.sk  

Vyplnené podpisové hárky (aj čiastočne), môžete zasielať na niektorú z adries mestských úradov:

  • MsÚ, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
  • MsÚ, Nám. S. H . Vajanského 1, 036 49 Martin
  • MsÚ, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Obálku označte: "Petícia za zmenu volieb a referenda."

Petíciu môžete podpísať aj osobne na Mestskom úrade v Prievidzi na Námestí slobody č. 14 v Mieste prvého kontaktu.

Za prejavenú dôveru vám ďakujeme.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri