Petícia za vybudovanie rýchlostnej cesty R2 končí25. 9. 2013 15:14

V pondelok 30. septembra 2013 bude ukončené zbieranie podpisov pod petíciu za bezodkladné zaradenie budovania cesty R2 v Trenčianskom kraji medzi najvyššie priority vlády SR. Petičný výbor ju následne doručí na Úrad vlády SR.

„Posledný septembrový deň bude posledným dňom, kedy bude možné podpísať našu petíciu za zaradenie výstavby piatich úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej republiky. Následne spočítame podpisy a pripravíme všetko potrebné na to, aby sme túto petíciu obyvateľov hornej Nitry doručili na Úrad Vlády SR,“ potvrdzuje Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Petičný výbor preto žiada všetkých, ktorí vytvorili zberné miesta, aby doručili všetky petičné hárky s podpismi, ktoré ešte majú. Hárky je potrebné doručiť na miesto prvého kontaktu na Mestskom úrade v Prievidzi (Námestie slobody 14, Prievidza).

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková spolu s 21 poslancami mestského zastupiteľstva v Prievidzi spustila predmetnú petíciu začiatkom februára tohto roku. Do zberu podpisov pod petíciu sa zapojili takmer všetky mestá a obce okresu Prievidza.
 
Stavať sa malo od roku 2010
Ešte v apríli 2008 vláda Róberta Fica na svojom výjazdovom zasadnutí v Prievidzi prijala uznesenie, podľa ktorého mal minister dopravy pôšt a telekomunikácií zabezpečiť začatie stavebných prác piatich úsekov rýchlostnej komunikácie R2 v Trenčianskom kraji do konca roka 2010. Termín ukončenia predmetných úsekov bol naplánovaný do 31. decembra 2014.

„Realita je úplne iná. Obyvatelia hornej Nitry sa do konca roka 2010 začatia stavebných prác nedočkali. Termíny sa stále posúvali, a tak je v roku 2013 naplánovaný začiatok výstavby pri jedinom z piatich úsekov, Ruskovce – Pravotice. Jeho realizácia sa však tiež stále posúva a nezačala sa ani v lete tohto roku. Petíciou chceme vláde pripomenúť, čo ministri pod vedením Róberta Fica sľúbili ľuďom na hornej Nitre ešte v roku 2008,“ dodáva Macháčková

Absentujúca cestná komunikácia stále brzdí rozvoj hornonitrianskeho regiónu, a to najmä v hospodárskej oblasti. Terajšia cesta už nepostačuje aktuálnej frekvencii dopravy, zaznamenaných je na nej veľa smrteľných dopravných nehôd.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri