Petícia za okamžité budovanie obchvatu končíLorem ipsum dolor sit amet 3. 1. 2018 11:04

V pondelok 15. januára 2018 bude ukončené zbieranie podpisov pod petíciu za okamžité budovanie obchvatu mesta Prievidza Petičný výbor ju následne doručí na Úrad vlády SR.

Pätnásty január bude posledným dňom, kedy bude možné podpísať našu petíciu za okamžité vybudovanie obchvatu mesta, ktorý patrí medzi najväčšie problémy infraštruktúry v našom regióne. Následne spočítame podpisy a pripravíme všetko potrebné na to, aby sme túto petíciu obyvateľov hornej Nitry doručili na Úrad Vlády SR,“ potvrdzuje Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Petičný výbor preto žiada všetkých, ktorí vytvorili zberné miesta, aby doručili všetky petičné hárky s podpismi, ktoré ešte majú. Hárky je potrebné doručiť na miesto prvého kontaktu na Mestskom úrade v Prievidzi (Námestie slobody 14, Prievidza).

Na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej v roku 2013 vláda Roberta Fica hornej Nitre veľa sľubovala. V uznesení zo zasadnutia vláda uložila ministrom viaceré úlohy, no v určených termínoch ich nesplnili. Dôležité projekty, najmä v dopravnej oblasti, sa ani po štyroch rokoch nezačali reálne budovať.

Termíny ostali len na papieri

Každodenný život obyvateľov Prievidze znepríjemňujú najmä dve nesplnené úlohy, ktoré ukladali ministrovi dopravy zabezpečiť začatie realizácie obchvatu Prievidze. Prvá časť obchvatu, ktorá napája priemyselnú zónu na súčasnú cestu prvej triedy, mala byť rozostavaná do 31. decembra 2015. Začatie realizácie druhej etapy malo byť zabezpečené do 31. decembra 2016.

Spustili petíciu

Do priemyselného parku v Prievidzi prišiel v roku 2015 strategický investor, nemecká spoločnosť Brose. V úvode roka 2017 začala sériovú výrobu v prvej výrobnej hale, čo má významný vplyv na dopravnú situáciu. Spoločnosť začala aj výstavbu druhej výrobnej haly. Mesto a okolité obce sú preto zaťažené tranzitnou dopravou dvojnásobne. „Doprava v meste je veľmi komplikovaná. Zápchy sú v Prievidzi na dennom poriadku,“ opisuje situáciu Macháčková.

Aby sme na naše problémy predsedu vlády, ministra dopravy, i všetkých ostatných dôrazne upozornili, rozhodli sme sa s poslancami mestského zastupiteľstva spustiť petíciu za okamžité budovanie obchvatu Prievidze. Prakticky každý deň sa nás na budovanie obchvatu ľudia pýtajú. Keďže sme ako predstavitelia samosprávy najbližšie, vinia nás za to, že sa výstavba nehýbe. Ospravedlniť sa a okamžite zjednať nápravu by však mal niekto iný,“ pokračuje. Primátorka je presvedčená o tom, že vzhľadom na stav pripravenosti projektu je možné začať realizovať z prostriedkov štátneho rozpočtu prvú etapu relatívne rýchlo.

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková spolu so 17 poslancami mestského zastupiteľstva v Prievidzi spustila predmetnú petíciu začiatkom októbra 2017. Do zberu podpisov pod petíciu sa zapojili aj viaceré mestá a obce okresu Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri