Peniaze z verejnej zbierky pomôžu opraviť sochu sv. Jána NepomuckéhoLorem ipsum dolor sit amet 24. 6. 2015 12:52

Výnos verejnej zbierky,  ktorá bola organizovaná na obnovu sôch sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi organizovanej na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Prievidzi v období od 15. 7. 2013 do 14. 7. 2014 predstavoval sumu 1 047,88 Eur.

Suma bola použitá na reštauračné práce od akademického sochára Dušana Hagaru v celkovej hodnote 1 050,- Eur.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri