Pasportizácia prievidzských cintorínov18. 7. 2014 08:34

V 26. týždni začala na prievidzskom hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici príprava na pasportizáciu hrobových miest. Ide tak o ďalšie novinky realizované v oblasti cintorínov po tom, ako ich správu prebralo od 1.januára 2014 mesto od súkromnej spoločnosti.

Predpokladaný celkový počet hrobových miest určených na pasportizáciu je odhadnutý na 6000. Následne po pasportizácii budú hroby a hrobové miesta naprojektované do digitálnych máp. T.č. sa začína s  geodetickým zameraním hrobov, potom bude nasledovať  ich zosnímanie, prepísanie údajov do elektronickej podoby a očíslovanie hrobov. Ide teda o elektronizáciu prievidzského hlavného cintorína, ktorého údaje o hrobových miestach budú zverejnené aj na internetovej stránke www.cintoriny.sk . Ľudia tak budú môcť využívať všetky služby, ktoré táto internetová stránka ponúka, napríklad zapáliť sviečku za svojho zosnulého.


Výsledkom pasportizácie cintorína, t. j. priameho geodetického digitálneho zamerania polohopisu cintorína, hrobových polí, je očíslovaná digitálna a papierová účelová mapa cintorína, databázy zomrelých, databázy fotografií náhrobkov a príp. aj ortofotomapa cintorína s priľahlým územím. Predpokladaný termín ukončenia prác  je na jeseň 2014. Ukončenie prác je však závislé od klimatických podmienok.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri