Participatívny rozpočet v realizácii20. 12. 2017 09:07

Obyvatelia Prievidze mali v tomto roku možnosť rozhodnúť, ako sa využije suma 40 tisíc eur z mestského rozpočtu. Niektoré projekty z Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2017 sú už realitou.

Seniorské vzdelávanie a regenerácia
Aktívni seniori zostávajú mladými, pretože majú chuť učiť sa. V rámci projektu realizujú vzdelávacie aktivity v rôznych oblastiach, ako napríklad vzdelávanie seniorov v počítačových kurzoch.

Orechy pre ľudí
Dňa 27.10.2017 sa v parku Skotňa konala dobrovoľnícka akcia, počas ktorej sa realizovala výsadba mladých orechov. Najdôležitejšími účastníkmi akcie boli žiaci zo 4.B ZŠ na ul. Mariánska. Práve týchto 20 detí si stromy zasadilo a adoptovalo, čo znamená, že budú v rámci výučby „svoje“ stromy polievať a ošetrovať. Dohľad nad správnym sadením a vlastne celé technické zabezpečenie zvládli na výbornú pracovníci Technických služieb mesta Prievidza. Vysadené orechy budú prinášať úrodu a v lete príjemný tieň. 

SENIORART – tvorivý ateliér pre seniorov
Autori projektov zriadili ateliér, v ktorom sa využívajú liečivé účinky umenia a ďalších kreatívnych činností – rôznych hobby techník, jednoduchých remeselných a výtvarných činností. Tvorivá práca a výmena skúsenosti napomáha aj prekonávaniu osamelosti.

Vtáky v meste
Cieľom projektu bolo obohatiť mestský park o možnosť sledovať vtáctvo vytvorením pozorovacích stanovíšť s búdkami doplnenými o pomôcky na ochranu. V neposlednom rade projekt ponúka aj prednášky o správnej starostlivosti a poznávaní vtákov. Autori projektu do aktivít zapájajú aj verejnosť a jednotlivé školy. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi spustil v závere novembra online kŕmidlo, kde sa dajú aktuálne pozorovať vtáčiky, ktoré sa prikrmujú.

Záhrada so srdcom
Vytvorená komunitná rodinná záhrada na Lúčnej ulici ponúka priestor pre aktívne trávenie voľného času a rozvoj tvorivosti ľudí, ktorí majú chuť zapojiť a zároveň zvýši biodiverzitu a krásu záhrady.

farbyMestu
Projekt priniesol umenie street artu priamo do ulíc. Autori sa snažili netradične zrevitalizovať znehodnotené a ošarpané plochy na objekte pri Základnej škole Ul. Dobšinského. Pri realizácii prác prepojili viacero mestských komunít.

Cyklostojany
Autori projektu rozšíria sieť stojanov po celom meste, kam si môžu ľudia počas nákupu, návštevy lekára, úradu, či priateľa uzamknúť bicykel. Ide o sezónny projekt, ktorého základy sa položili v tomto roku. Jeho realizácia bude naplno spustená počas nasledujúcej sezóny. 

Revitalizácia športového areálu pri ZŠ S. Chalupku
Dobrovoľníci a autori projektu si uvedomujú potrebu revitalizácie a kvalitnejšej údržby atletického štadióna spolu s jeho okolím. Toto centrum športu a aktívneho využitia voľného času v Prievidzi potrebuje však obnovu a kvalitnejšiu údržbu. Počas roka 2017 bol realizovaný vrt na vodu, ktorý bude slúžiť na zavlažovanie trávnatej plochy ihriska. Pre tento účel bola zakúpená potrebná technika. Na športovisku pribudli nové koše na odpadky a osadené budú požadované informačné tabule.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri