Participatívny rozpočet: hlasujte za váš projekt5. 5. 2017 10:29

Obyvatelia môžu až do 19. mája hlasovať za projekty, ktoré navrhla verejnosť v rámci Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2017.


Obyvatelia Prievidze môžu rozhodnúť o tom, ako bude použitá časť rozpočtu mesta. Po dvoch mesiacoch práce v rámci participatívneho rozpočtu bolo predložených celkovo jedenásť projektov. Všetky sú dielom aktívnych občanov, ktorí svoj čas a energiu venovali tomu, aby pre svoje mesto či komunitu vytvorili niečo nové a obohacujúce. Obyvatelia budú mať možnosť rozhodnúť o tom, ktoré z občianskych projektov získajú podporu a budú realizované. V rámci participatívneho rozpočtu bude prerozdelených v pilotnom ročníku 40 tisíc eur.

Pokyny k hlasovaniu
Do každej domácnosti distribuuje mesto Prievidza jeden hlasovací lístok spolu s obálkou. Pokiaľ v domácnosti žije viac osôb, ďalší hlasujúci si môžu hlasovací lístok stiahnuť na www.prievidza.sk/pr/ alebo vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Prievidzi. Hlasovanie prebieha v dňoch 5. až 19. mája 2017. Podrobné projektové dokumentácie jednotlivých návrhov sú k dispozícii na oficiálnej stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk/pr/.

1.    Hlasovať môžu občania s trvalým i prechodným bydliskom v Prievidzi vo veku nad 15 rokov.
2.    Na hlasovacom lístku je potrebné vyplniť kontaktné údaje.
3.    Z projektov uvedených na hlasovacom lístku je možnosť zakrúžkovania minimálne troch, maximálne však piatich projektov.
4.    Vyplnený hlasovací lístok môžu ľudia odovzdať na jednom z uvedených zberných miest, kde sa nachádzajú hlasovacie urny, odoslať poštou na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, Prievidza 971 01, prípadne naskenovaný (odfotený) e-mailom na participacia@prievidza.sk
5.    Hlasovať je možné aj elektronicky na www.odkazprestarostu.sk v časti Ankety.

Otváracie hodiny zberných miest pre odovzdanie hlasovacieho lístka:

1.    Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, pondelok - piatok 7.00 - 15.30
2.    Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, pondelok - nedeľa 8.00 - 20.00
3.    KaSS Prievidza, Ul. F Madvu 11, pondelok - piatok 7.00 - 18.00

Časový harmonogram:

. 5.-19. mája 2017 Hlasovanie
. 9. mája 2017 Verejné zvažovanie
. 23. mája 2017 Zverejnenie víťazných projektov

Podrobné informácie o projektoch nájdete TU.

Anotácie jednotlivých projektov

Záhrada so srdcom
Komunitná rodinná záhrada na Lúčnej ulici ponúkne priestor pre aktívne trávenie voľného času a rozvoj tvorivosti ľudí, ktorí sa budú chcieť zapojiť a zároveň zvýši biodiverzitu a krásu tohto miesta.

Cyklostojany
Vytvoríme širokú sieť stojanov po celom meste, kam si môžu ľudia počas nákupu, návštevy lekára, úradu, či priateľa uzamknúť bicykel. Zapojiť chceme aj podnikateľské subjekty a prevádzky, ktoré by stojany uvítali vo svojej blízkosti.

Seniorské vzdelávanie a regenerácia
Aktívni seniori zostávajú mladými, pretože majú chuť učiť sa. Radi by vzdelávacie aktivity ponúkli širšiemu okruhu ľudí a tiež rozšírili a skvalitnili výučbu už realizovaných kurzov.

farbyMestu
Chceme zrevitalizovať znehodnotené a ošarpané verejné plochy v meste formou street artu a prinesieme tak do ulíc umenie pre ľudí. Radi by sme tak vytvorili tradíciu skrášľovania verejných plôch a prepojili tak viacero mestských komunít.

Prievidza hovorí aj rukami
Sociálna izolácia sluchovo postihnutých ľudí predstavuje obrovskú bariéru, ktorá často znemožňuje aj najjednoduchšiu komunikáciu. Pokúsime sa túto bariéru znížiť a prepojiť túto komunitu s počujúcou väčšinou.

Orechy pre ľudí
Radi by sme vysadili stromoradie orechov v parku Skotňa. Chceli by sme, aby tieto stromy a ich úroda patrili obyvateľom mesta. Drobnú starostlivosť o stromy poskytnú žiaci blízkej ZŠ v rámci vyučovacieho procesu.

Revitalizácia športového areálu pri ZŠ S. Chalúpku
Tento atletický štadión a jeho okolie sa stalo centrom športu a aktívneho využitia voľného času v Prievidzi potrebuje však obnovu a kvalitnejšiu údržbu. Na úvod chceme opraviť plot, osadiť ďalšie smetné koše a lepšie udržiavať plochy.

SENIORART – tvorivý ateliér pre seniorov
Zriadime ateliér, v ktorom sa budú využívať liečivé účinky umenia a ďalších kreatívnych činností – rôznych hobby techník, jednoduchých remeselných a výtvarných činností. Tvorivá práca a výmena skúsenosti napomôže aj prekonávaniu osamelosti.

Vtáky v meste
Obohatíme mestský park o možnosť sledovať vtáctvo vytvorením pozorovacích stanovíšť s búdkami doplnenými o pomôcky na ochranu, starostlivosť a poznávanie vtákov. Pridáme aj informačné panely a webkameru a zapojíme do aktivít verejnosť a školy.

Otvorený klub pre deti a mládež v Prievidzi
V Informačnom centre mladých chceme upraviť priestor bývalej zasadacej a konzultačnej miestnosti a sprístupniť dvor pre potreby mladých ľudí, ktorí sa budú spolupodieľať na úpravách a navrhovaní aktivít.

Festival mladých umelcov
Cieľom podujatia je vytvorenie priestoru na prezentáciu mladých umelcov Prievidze širokej verejnosti. V jeden deň bude predstavená umelecká tvorba spevákov, tanečníkov, maliarov, alebo streetartistov na jednom z prievidzských námestí.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri