Participatívny rozpočet 2019 - výsledky3. 12. 2019 14:58

Prinášame výsledky verejného hlasovania a verejného zvažovania, ktoré rozhodli o  umiestnení jednotlivých projektov v rámci Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2019.

Celkovo bolo predložených 10 projektov. Ich autormi sú aktívni občania, ktorí svoj čas a energiu venovali tomu, aby pre svoje mesto či komunitu vytvorili niečo nové a obohacujúce. Samospráva mesta vyčlenila na realizáciu projektov sumu 40 tisíc eur. V rámci tohto objemu finančných prostriedkov môžu byť realizované projekty, ktoré skončili vo verejnom hlasovaní do ôsmeho miesta. Autorov víťazných projektov budeme v najbližších dňoch kontaktovať. Všetkým autorom projektov ďakujeme a tešíme sa na realizáciu projektov.

Poradie projektov na základe verejného hlasovania a verejného zvažovania:

1.    Ľudia parku - park ľuďom
2.    Príroda v meste Prievidza
3.    Anjel pomoci starším - mladší i starší sa potrebujeme navzájom
4.    Aby človek nebol sám
5.    Ulice v obrazoch II.
6.    CD-platňa detskej skupiny Music Centrum
7.    Horná Nitra - región našich detí
8.    Obnova beach ihriska

----------------------------------------------------------------------------------
9.    Vzdelávacie workshopy o online podnikaní
10.  ŽURškola

Kompletné výsledky verejného hlasovania a verejného zvažovania nájdete TU: ico_xls_46

Verejné hlasovanie
Hlasovať za jednotlivé projekty mohol každý, kto má trvalé alebo prechodné bydlisko v meste Prievidza a dovŕšil vek nad 15 rokov. Každý mohol odovzdať svoj hlas jednému trom až piatim projektom. Hlasovacie lístky boli distribuované priamo do domácností. V prípade záujmu si obyvatelia mohli stiahnuť ďalšie hlasovacie lístky aj z internetovej stránky mesta Prievidza alebo prevziať pri anketových zberných miestach. Vyplnené hlasovacie lístky bolo možné doručiť aj e-mailom.

Verejné zvažovanie – deliberácia
O tom, či sa projekt bude realizovať, alebo nie, sa ale nerozhodovalo len vo verejnom hlasovaním. Tak ako minulé roky bolo súčasťou výberu projektov aj verejné zvažovanie – deliberácia. To malo  na celkovom výsledku podiel 20 percent. Tejto formy rozhodovania sa zúčastnili autori jednotlivých projektov. Na začiatku verejného zvažovania si jej účastníci dohodli kritériá, na základe ktorých hodnotili jednotlivé projekty. Žiadny autor projektu nemohol hodnotiť vlastný projekt.

Autori projektov si bodovali projekty v rozmedzí 1 – 5 bodov na základe štyroch kritérií:
1. Veľkosť cieľovej skupiny + dopad
-primárna – priame zapojenie (s kým sa intenzívne pracuje)
-sekundárna – úžitok z projektu (ľudia dotknutí činnosťou), otvorenosť
2. Miera dobrovoľníctva
3. Efektivita využitia financií (pomer cena/výkon)
4. Udržateľnosť (úloha projektu z dlhodobého hľadiska)

Víťazné projekty budú realizované počas roka 2020.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri