Parkovné je možné cez sms zaplatiť už aj deň vopred12. 6. 2017 10:57

Majitelia odparkovaných vozidiel v centrálnej mestskej parkovacej zóne už nemusia skoro ráno vstávať, aby uhradili parkovné.

Platenia parkovného v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ) cez sms je opäť pohodlnejšie.  Zaplatiť sa totiž bude dať už deň vopred, čo môžu využívať vodiči, ktorí prídu napríklad z poobednej zmeny. Ráno teda nemusí zavčasu vstávať len preto, aby si zaplatil parkovné.

Ako postupovať?
Vodič pošle požiadavku na zaplatenie parkovného cez sms napríklad večer o 23. hodine. Dostane najprv štandardnú odpoveď:  „SMS Parking Prievidza: Spoplatnené len v čase Po-Pi: 07:00-16:00 hod. Tato SMS nie je spoplatnená.“


Následne dostane ďalšiu sms: „POZOR SMS Parking Prievidza. Ak si želáte zaplatiť parkovné na najbližšie spoplatnený deň od 07:00, pošlite Vašu SMS požiadavku do 10 minút znova!“
„Následne je potvrdená požiadavka pre evidenčné číslo vozidla ako platná na najbližší deň spoplatnenia. Pôvodná a opätovná sms musia byt rovnaké, teda počnúc odosielaným číslom, zónou aj evidenčným číslom vozidla,“ upozornil Roman Bartoš, vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk Technických služieb Prievidza. Služba platby parkovného deň vopred bola spustená od začiatku júna. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri