Parkovisko v predstaničnom priestore14. 4. 2014 15:14

Problém nedostatku parkovacích miest sa vynára v každom meste na Slovensku. Áut v posledných rokoch pribúda a kapacity parkovacích miest sú obmedzené. Vedenie Prievidze sa tento problém snaží riešiť a v aktuálnom roku bude výraznou investíciou vybudovanie parkoviska pri železničnej a autobusovej stanici.

„V rámci majetkových vecí zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie návrh zmluvy na prenechanie majetku štátu, ktorý je v správe Železníc Slovenskej republiky do nájmu mestu Prievidza na dobu 20 rokov. Ide o pozemok s celkovou výmerou 1 648,50 m2, na ktorom bude môcť mesto Prievidza ako investor zrealizovať stavbu parkoviska v predstaničnom priestore v Prievidzi. Zároveň poslanci schválili uzavretie tejto zmluvy,“ opísala projekt vybudovania parkoviska pri autobusovej stanici primátorka mesta Katarína Macháčková.

Účelom tejto stavby je doplnenie dopravnej infraštruktúry predstaničného priestoru železničnej stanice Prievidza o chýbajúce parkovisko pre osobné motorové vozidlá cestujúcej i ostatnej verejnosti. Stavba bude plynule nadväzovať na areál autobusovej stanice Prievidza umiestnenej pred budovou železničnej stanice, čím vhodne doplní a zlepší dopravnú infraštruktúru a kultúru cestovania. „Realizáciou projektu vznikne v tomto priestore spolu 68 nových parkovacích miest, a to 66 kolmých stojísk a 2 stojiská pre osoby s telesným postihnutím,“ uzavrela Macháčková.

Pozemky vlastnil štát. Dohoda sa nerodila ľahko
Mesto  Prievidza sa takmer  dvadsať rokov snažilo o vybudovanie parkoviska v tejto lokalite, no vždy sa stretalo s problémami a prekážkami a tak zo samotnej výstavby nič nebolo. Súčasné vedenie mesta intenzívne o tejto problematike rokovalo s vlastníkmi pozemkov -  s predstaviteľmi ŽSR, Carga a ďalšími dotknutými osobami od roku 2011. Napokon bola uzavretá dohoda o nájme pozemku až so súčasným vedením hospodárskej správy ŽSR. Samotný projekt tak stojí už pred realizáciou. Túto skutočnosť potvrdil aj zástupca primátorky Ľuboš Maxina. „Máme už projektovú dokumentáciu a  financie vo výške takmer 250-tisíc eur na výstavbu tohto parkoviska v rozpočte na rok 2014. Ak sa nič mimoriadne nestane, verím, že na novom parkovisku budú autá stáť už túto jeseň.“


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri