Parkovisko v predstaničnom priestore14. 4. 2014 15:14

Problém nedostatku parkovacích miest sa vynára v každom meste na Slovensku. Áut v posledných rokoch pribúda a kapacity parkovacích miest sú obmedzené. Vedenie Prievidze sa tento problém snaží riešiť a v aktuálnom roku bude výraznou investíciou vybudovanie parkoviska pri železničnej a autobusovej stanici.

„V rámci majetkových vecí zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie návrh zmluvy na prenechanie majetku štátu, ktorý je v správe Železníc Slovenskej republiky do nájmu mestu Prievidza na dobu 20 rokov. Ide o pozemok s celkovou výmerou 1 648,50 m2, na ktorom bude môcť mesto Prievidza ako investor zrealizovať stavbu parkoviska v predstaničnom priestore v Prievidzi. Zároveň poslanci schválili uzavretie tejto zmluvy,“ opísala projekt vybudovania parkoviska pri autobusovej stanici primátorka mesta Katarína Macháčková.

Účelom tejto stavby je doplnenie dopravnej infraštruktúry predstaničného priestoru železničnej stanice Prievidza o chýbajúce parkovisko pre osobné motorové vozidlá cestujúcej i ostatnej verejnosti. Stavba bude plynule nadväzovať na areál autobusovej stanice Prievidza umiestnenej pred budovou železničnej stanice, čím vhodne doplní a zlepší dopravnú infraštruktúru a kultúru cestovania. „Realizáciou projektu vznikne v tomto priestore spolu 68 nových parkovacích miest, a to 66 kolmých stojísk a 2 stojiská pre osoby s telesným postihnutím,“ uzavrela Macháčková.

Pozemky vlastnil štát. Dohoda sa nerodila ľahko
Mesto  Prievidza sa takmer  dvadsať rokov snažilo o vybudovanie parkoviska v tejto lokalite, no vždy sa stretalo s problémami a prekážkami a tak zo samotnej výstavby nič nebolo. Súčasné vedenie mesta intenzívne o tejto problematike rokovalo s vlastníkmi pozemkov -  s predstaviteľmi ŽSR, Carga a ďalšími dotknutými osobami od roku 2011. Napokon bola uzavretá dohoda o nájme pozemku až so súčasným vedením hospodárskej správy ŽSR. Samotný projekt tak stojí už pred realizáciou. Túto skutočnosť potvrdil aj zástupca primátorky Ľuboš Maxina. „Máme už projektovú dokumentáciu a  financie vo výške takmer 250-tisíc eur na výstavbu tohto parkoviska v rozpočte na rok 2014. Ak sa nič mimoriadne nestane, verím, že na novom parkovisku budú autá stáť už túto jeseň.“


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri