Parkovanie v Prievidzi27. 4. 2012 07:51

Na základe poverenia z mesta Prievidza pripravila mestská spoločnosť UNIPA, spol. s.r.o. projekt regulácie statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ) mesta Prievidza, pre ktorý sa mesto rozhodlo z nasledovných dôvodov.


- Návštevníci centra mesta, ale najmä jeho obyvatelia sú denne konfrontovaní s predimenzovanou statickou, ale aj dynamickou dopravou v tejto časti mesta.

- Súčasná situácia je taká, že od skorých ranných hodín sú parkovacie miesta v centre obsadené dlhodobým státím vozidiel zamestnancov inštitúcii a firiem.

- Majitelia nehnuteľností dlhodobo, vo väčšine prípadov, neriešia, resp. riešia v nedostatočnom rozsahu problém statickej dopravy pre svojich nájomníkov.

- Krátkodobí návštevníci centra vyhľadávajúci služby v prevádzkach a inštitúciách v centre sú preto nútení využívať platené parkoviská, čo zapríčiňuje zníženú návštevnosť centra mesta.

- Centrum stráca svoju spoločenskú a obchodnú funkciu.

- Napriek tomu, že mesto každoročne dotuje mestskú hromadnú dopravu viac ako miliónom eur ročne, obyvatelia preferujú individuálnu dopravu do centra mesta.

- Nie je vo finančných, ale ani priestorových možnostiach mesta, riešiť tento stav neustálym dobudovávaním bezplatných parkovacích plôch a rozširovaním ciest.

- Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že za ostatných 7 rokov narástol počet vozidiel v okrese z 35637 vozidiel v roku 2003 na 55999 v roku 2010, teda o takmer 60%.

Jedným z najúčinnejších riešení, ktoré sa osvedčilo v mnohých mestách, je regulácia potreby parkovania. Tú je možné dosiahnuť efektívne a rýchlo jeho spoplatnením. Pri tomto riešení sú okrem dosiahnutia účinnej regulácie, najmä dlhodobého státia v centre mesta, prínosy ekonomické a v neposlednom rade aj ekologické.

Regulácia statickej dopravy bude spustená 1.7.2012. Všetky informácie o regulácii statickej dopravy nájdete na internetovej stránke www.parkovanieprievidza.sk. V prípade akýchkoľvek nejasností informujte náš tím telefonicky na čísle 046/542 24 12 alebo elektronickou poštou parkovanie@unipa.sk .


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri