Parkovanie na Ul. A. ŠkarvanaLorem ipsum dolor sit amet 19. 11. 2014 10:48

Na vybraných cestách po rekonštrukcii dochádza k vyznačeniu parkovacích miest. Takýto postup bol zvolený aj na Ulici A. Škarvana.


Šikmé alebo kolmé?
Počas jarného stretnutia s obyvateľmi v centre mesta prišla požiadavka zo strany obyvateľov žiadosť zmeniť na Ul. A. Škarvana kolmé značenie parkovacích miest na šikmé.  K uvedenej žiadosti od obyvateľov bol vypracovaný projekt, ktorý preukázal, že šikmým vyznačením parkovacích miest na Ul. A. Škarvana by bol znížený ich počet pri 60 stupňovom  uhle o 3 parkovacie miesta a pri šikmom značení parkovacích miest pri 45 stupňovom uhle dokonca o 6 miest.

Po rekonštrukčných prácach asfaltového povrchu boli na Ulici A. Škarvana vyznačené parkovacie miesta kolmým státím. Po odbornom posúdení teda k šikmému vyznačeniu parkovacích miesta nedošlo.

 
Bytové spoločenstvo rozh
odlo
O danom posúdení vyznačenia konkrétnej formy parkovísk a možného úbytku parkovacích miest nakoniec rozhodli priamo obyvatelia bytoviek z tejto lokality. Po predložení projektu, obyvatelia domu z Ulice A. Škarvana 2 súhlasili s kolmým značením parkovacích miest. Týmto vyznačením nedôjde k zníženiu počtu parkovacích miest.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri