Parkovanie cez SMS už aj pre zákazníkov mobilného operátora 4kaLorem ipsum dolor sit amet 21. 12. 2016 10:13

Mikroplatbu za parkovné cez SMS už môžu v Prievidzi uhradiť aj zákazníci štvrtého mobilného operátora 4ka (mobilná sieť SWAN). Stačí odoslať správu v správnom tvare na číslo 2200.

Parkovné sa uhrádza u operátora 4ka rovnako ako to Prievidžania poznajú zo sietí iných operátorov, a to zaslaním SMS na predpísané číslo 2200 v správnom tvare. Napríklad cez SMS v tvare PD medzera evidenčné číslo vozidla, TN123XY, medzera 2, je uhradené parkovné v centrálnej mestskej parkovacej zóne v Prievidzi pre vozidlo, ktorého evidenčné číslo je TN 123 XY na 2 hodiny. Podrobný návod nájdete tu.

Po zaparkovaní vozidla je potrebné odoslať SMS v predpísanom tvare na zverejnené telefónne číslo. Následná spätná SMS je ekvivalent parkovacieho lístka a slúži ako dôkaz o zaplatení parkovného. Pred uplynutím doby platnosti parkovacieho lístka je klientovi zaslaná SMS správa, ktorá ho upozorní na blížiaci sa koniec platnosti parkovacieho lístka. Následne sa klient môže rozhodnúť, či si predĺži parkovací lístok zaslaním obdobnej SMS správy, alebo tento čas využije na opustenie parkovacieho miesta.

Platby za parkovanie prostredníctvom SMS správ, sú moderný a pohodlný spôsob ako zaplatiť za odstavenie svojho vozidla v centrálnej mestskej parkovacej zóne v Prievidzi. Tvoria nosný systém regulácie a prvá hodina platby prostredníctvom SMS správy je výrazne cenovo zvýhodnená. Prvá hodina parkovania stojí 0,30 €, druhá a ďalšie hodiny sú spoplatenené sumou 0,70 €. Podobne ako ostatní mobilní operátori, aj spoločnosť SWAN sa rozhodla pri SMS mikroplatobných službách neúčtovať odoslanú správu, iba produkt, ktorý bol týmto spôsobom predaný - v tomto prípade parkovací lístok. Daňový doklad možno získať na webovej stránke www.parkovanieprievidza.sk.

Foto: Pixabay.com


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri