Park Skotňa prehovorí22. 4. 2015 07:53

V Prievidzi stále žije výnimočný pamätník. Volá sa park Skotňa a vďaka spolupráci miestnych združení rozpovie čo videl a zažil. Príďte si jeho dramatické a prekvapivé príbehy vypočuť v nedeľu 26. apríla o 15.00 na Mariánsky vŕšok.

Voľná diskusia s historikmi, železničiarmi, ochranármi a inými dobrovoľníkmi bude hlavou časťou popoludnia. Práve v rozhovoroch sa záujemcovia dozvedia ešte viac o témach, ktoré pokrývajú nové informačné tabule.

„My sami sme o parku chceli vedieť viac. A takisto sme chceli ukázať, že informačné tabule môžu byť urobené pekne a vzniknúť z diskusie rôznorodých ľudí,“ objasňuje Kristína Marošová z iniciatívy Parkotvor. Preto spolu s ďalšími dobrovoľníkmi kontaktovala Klub priateľov histórie mesta Prievidza, Jána Vingárika z Hornonitrianskeho múzea, Vladimíra Slobodníka zo Štátnej ochrany prírody SR a Klub priateľov železníc na Hornej Nitre.

Priamo na vyhliadke budú krátko pred konaním akcie osadené tri informačné tabule. Dve z nich sú mozaikou informácií o prírode, priemysle, histórii a živote Prievidze a jej okolia. Tretia je netradičná. „Posledné slovo majú ľudia, ktorí park využívajú a majú naň vlastné spomienky. To všetko je tiež park,“ vysvetľuje zatiaľ nepopísanú tabuľu Jakub Kmeť.

S podporou Baumit, s. r. o. informačné tabule na vyhliadke na Mariánskom vŕšku realizovala iniciatíva Parkotvor.

Iniciatíva Parkotvor
www.parkotvor.prievidza.net


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri