Pani Dadíková sa vzdala funkcie - oficiálne vyjadrenie7. 10. 2011 08:46

Pani Dadíková sa k 6. októbru 2011 vzdala funkcie zástupkyne primátorky.  Tu si môžete prečítať oficiálne vyjadrenia pani Dadíkovej a primátorky Kataríny Macháčkovej.

Vyhlásenie zástupkyne primátorky mesta Prievidza

Viac ako 38 rokov pracujem a vždy som robila a rozhodovala s najlepším vedomím a svedomím. V samospráve mesta som ako poslankyňa od roku 1998 vždy patrila k tým, ktorí robili rozhodnutia v prospech spoluobčanov. Ako jedna z mála som verejne bojovala za ochranu majetku patriaceho nám všetkým. Majetku, na ktorý siahali tí, ktorí mali iné záujmy ako blaho mesta. Žiaľ', keď' som volala SOS za ochranu záujmov mesta, médiá stáli bokom a nereagovali na moje výzvy a zistenia !

Život má spravidla dve stránky. Príjemnú i nepríjemnú. Za pozitívne konanie je zriedkavé niekoho medializovať'. Od 28. septembra som sa však stala objektom celoplošnej medializácie. S tým rizikom však musí počítať' každý verejný činiteľ.  Preto som sa dňom 6. októbra 2011 vzdala funkcie zástupkyne primátorky mesta Prievidza. O vine a treste v mojom prípade nebolo doteraz rozhodnuté. Považujem však moje rozhodnutie za nutné a neodkladné. Napriek tomu budem v rámci svojich schopností a možností robiť' pre mesto, ktoré bolo, je a zostane mojím domovom.

Vyjadrenie primátorky mesta

Rozhodnutie pani Heleny Dadíkovej odstúpiť z pozície zástupkyne primátorky považujem za  morálne gesto, ktoré potvrdzuje jej vysokú politickú kultúru.  Rozhodnutie pani Dadíkovej je o to silnejšie, že celá skutočnosť nastala počas jej osobného voľna a nijakým spôsobom nesúvisela s prácou a výkonom jej funkcie. Aj na tomto mieste chcem poďakovať pani Dadíkovej za všetko, čo urobila pre mesto Prievidza. Jej profesionálny prínos je neoceniteľný a ja si tieto výsledky budem vždy patrične vážiť.  Práve preto si prajem, aby Helena Dadíková ostala členkou mestskej rady, poslankyňou mestského zastupiteľstva a týmto spôsobom naplnila dôveru prameniacu z najvyššieho volebného zisku v rámci poslancov, ktorú dostala zo strany voličov v komunálnych voľbách. Potrebu odstúpenia nebudem bližšie hodnotiť, je len výsledkom nášho volebného sľubu, ktorého obsah je založený na hodnotách, akými sú morálnosť, čestnosť, zmysel pre spravodlivosť a iné.  Kiežby aj politici v Národnej rade Slovenskej republiky, a vôbec na všetkých politických úrovniach, postupovali podľa zásad politickej kultúry, o akej som sa zmienila na začiatku môjho vyjadrenia.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri