PAMIATKA ZOSNULÝCH13. 10. 2011 09:22

S prichádzajúcu jeseňou sa odieva príroda do krásneho farebného šatu a skôr, ako ju zahalí beloba snehovej prikrývky, pietne miesta v našich mestách a obciach sa stanú miestom stretávania blízkych a známych.

Prvé novembrové dni už tradične patria našim spomienkam na tých, ktorí nás navždy opustili a my sa s nimi stretávame tam, kde našli miesto svojho posledného odpočinku.
 
Vedenie mesta Prievidza za účasti poslancov a pozvaných hostí si pripomenie
pamätný deň Pamiatky zosnulých pietnou spomienkou.
 

Obrad pri príležitosti  PAMIATKY ZOSNULÝCH sa bude konať

stredu 2. novembra 2011 o 15.00 h na Mestskom cintoríne v Prievidzi.

 
Stretnutie účastníkov pietnej spomienky bude o 14.45 h pred Domom smútku. Obrad sa uskutoční pri hroboch padlých vojakov z II. svetovej vojny.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri