Pamiatka zosnulých po prvýkrát na obnovenom evanjelickom cintoríne17. 10. 2019 15:28

Uplynulé leto v auguste bol verejnosti, za prítomnosti primátorky Prievidze a poslankyne NR SR, JUDr. Kataríny Macháčkovej, odovzdaný obnovený historický evanjelický cintorín na Mariánskom vŕšku v Prievidzi. Na jeho obnove sa zúčastnili dobrovoľníci, ktorí toto pietne miesto vyčistili a sprístupnili. Financie na obnovu pietneho miesta získali z projektu participatívneho rozpočtu mesta Prievidza.

Odovzdaný bol verejnosti, dobrým ľuďom mesta a tiež Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany, ktorý zastrešuje evanjelikov v okrese Prievidza. Historický evanjelický cintorín sa nachádza v blízkosti hlavného cintorína na Mariánskej ulici. Pochovávalo sa tam do roku 1958, odvtedy sa zosnulí pochovávajú na spoločnom cintoríne bez rozdielu vierovyznania. Koncom 50. rokov 20. storočia mal 23 hrobov, z ktorých je dnes odkrytých desať.

Ako evanjelici v Prievidzi sme prisľúbili, že si miesto vezmeme pod svoj patronát, a preto sa tam chceme stretnúť v sobotu 2. 11. 2019 pri pobožnosti na pamiatku zosnulých. Spoločné stretnutie bude pred Domom smútku na Mariánskej ul. o 10.00 hod. Odtiaľ pôjdeme v sprievode na pietne miesto pozostatkov historického evanjelického cintorína.

Informácie z médií o mieste:
https://myhornanitra.sme.sk/c/22138863/byvaly-evanjelicky-cintorin-na-marianskom-vrsku-vprievidzi-revitalizuju.html
informácie o cirkevnom zbore:
www.ecavprievidza.sk 
 
Emil Hankovský, zborový kaplán ECAV Zemianske Kostoľany


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri