Pád? Tak s nami!Lorem ipsum dolor sit amet 29. 5. 2013 09:49

Obchodná akadémia Prievidza je zapojená do programových aktivít Junior Achievement Slovensko viac rokov. Junior Achievement Slovensko je neziskovou vzdelávacou organizáciou, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku. Poskytuje podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických vzdelávacích programov.

Zvlášť dobré výsledky škola dosahuje v programe Podnikanie v cestovnom ruchu. Dňa 27. mája 2013 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže „Môj nápad pre región“ v spolupráci s Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súťaž je podporovaná a sledovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež odbormi cestovného ruchu na jednotlivých VUC. Na krajskom kole môže študent prezentovať svoj nápad, myšlienku, projekt s krokmi už zrealizovanými aj v prípade ak ku dňu súťaže ešte nedošlo k jeho dokončeniu. Ak so svojou prezentáciou a projektom súťažiaci postúpi do celoslovenského kola, vo finále je potrebné k svojej prezentácii, podobnej z krajského kola, pripojiť záverečnú – realizačnú fázu projektu z praxe (jeho uplatnenie, využitie, ...).

Obchodnú akadémia Prievidza v Trenčíne reprezentovala Nikola Vrabcová s projektom „Pád? Tak s nami!“ „Môj nápad pre región sú námety a aktivity pre detský letný kemp na letisku. Pripravila som týždenný program v pobytovom kempe zameraný na lietanie, a parašutizmus. Hry, kvízy, súťaže pre deti vo veku 8 - 15 rokov. Je to vlastne taká ponuka pre malé letiská a centrá voľného času na organizovanie takéhoto druhu kempu. Inšpirácie a konzultácie sme prebrali s členkou Aeroklubu v Prievidzi Teréziou Červeňovou,“ povedala o projekte Nikola Vrabcová. Konzultácie a inšpirácie boli asi dobré, lebo Nikola so svojim projektom „Pád? Tak s nami!“ na súťaži v Trenčíne získala 3. miesto.

Nikola postúpila na celoštátnu súťaž „Môj projekt pre región“, ktorá bude 19. júna v Banskej Bystrici. Spolu s ňou bude súťažiť ďalších 11 súťažiach, ktorí sa k nej pridajú po krajských kolách v Žiline a Banskej Bystrici.

Stanislav Malega, konzultant projektu


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri