OZNÁMENIELorem ipsum dolor sit amet 28. 9. 2011 15:24

Mesto Prievidza  ukončilo 6. septembra t. r. Program distribúcie potravín,   podporujúci  dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii.

Hlavným cieľom distribúcie potravín bolo pomôcť osobám v núdzi tým, že im boli prostredníctvom charitatívnych organizácii bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.

Hlavným cieľom distribúcie potravín bolo pomôcť osobám v núdzi tým, že im boli prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. V  Prievidzi bolo celkom  vydaných 102,145 ton potravín pre 2 542 obyvateľov mesta takto :

a)    24 osobám, ktoré majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti;

b)    499 fyzickým osobám, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a  príspevku k dávke;

c)    3 rodičom detí,  ktorých príjem bol na hranici životného minima, na ktoré sú vyplácané dotácie;

d)    2 016 nepracujúcim dôchodcom -  poberateľom starobného, predčasného a invalidného dôchodku, ktorého výška nepresiahla sumu 305,00 €.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri