Oznámenie pre obyvateľov sídliska Píly24. 4. 2019 08:33

Výbor volebného obvodu II – sídliska Píly oznamuje obyvateľom, že  riadne zasadnutie výboru v mesiaci máji sa bude konať  štvrtok 9. mája 2019  o 17.30 h v  Dome kultúry na Ul. F. Madvu  č. 11.

Ing. Ľuboš JELAČIČ, predseda VVO II.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri