Oznámenie o zmene volebných miestnostíLorem ipsum dolor sit amet 26. 10. 2017 12:03

Upozorňujeme voličov okrskov číslo 21 a 22 na zmenu volebnej miestnosti  - voliť budú v Základnej škole s materskou školou na Ulici P. Dobšinského 5.

Okrsok č. 21–Átriová ulica, Májová ulica, Nábrežná ulica, Tenisová ulica, Ul. I. Krasku párne 2 – 30;32A, 32B, 32C, 34, 34A, Ulica J. G. Tajovského, Ulica J. Kollára, Ulica M. Falešníka, Ulica olympionikov, Ulica R. Jašíka, Ulica Š. Závodníka, Ulica T. Milkina

Okrsok č. 22– Ulica A. Mišúta, Ulica I. Krasku nepárne 1 – 45; Ulica J. Bendíka, Ulica J. Červeňa, Ulica P. Dobšinského

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri