Oznámenie o zmene v prevádzkovaní ambulancie všeobecného lekára pre dospelých19. 5. 2014 08:14

Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie TSK oznamuje pacientom, že dňom 30. apríla 2014  ukončil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  MEDICAL spol. s  r.o. so sídlom Pažiť 106, 958 03 Partizánske – MUDr. Beáta Pivolusková, činnosť ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, s miestom prevádzkovania: Svätoplukova 90/14, Prievidza.

Od 1. mája 2014 bude v  poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pokračovať spoločnosť nu3sane s. r. o. so sídlom Rad L.N. Tolstého 1904/13A, 971 01 Prievidza  - MUDr. Martina Šálová a to v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, s miestom prevádzkovania: Rad L.N. Tolstého 1904/13A, 971 01 Prievidza, ktorá prevzala  aj všetku zdravotnú dokumentáciu pacientov po   MUDr. Beáte Pivoluskovej.
  
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, s miestom prevádzkovania: Rad L. N. Tolstého  1904/13A, Prievidza  ordinuje denne, v pracovných dňoch od 07:00 hod.-  do 15:00 hod.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri