Oznámenie o výberovom konaníLorem ipsum dolor sit amet 20. 5. 2011 09:40

Mesto Prievidza vykonalo dňa 11.5.2011 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Po zhodnotení výberového konania výberová komisia na základe výsledkov určila poradie uchádzačov o funkciu riaditeľ / riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska takto:

 1. miesto:  Mgr.
Petra Štefániková - ako najúspešnejšia  uchádzačka
 • miesto  : Vojtech Bartko
 • miesto :  Mgr. Ľubomír Macek
 • miesto  : Ing. Eleonóra Kovalíková
 • miesto  : Bc. Vladislav Leškovský, Ján Strmenský
 • miesto  : Mgr. Beáta Heldiová
 • miesto  : Dušana Škultétyová
 • miesto  : Mgr. Art. Alena Výskoková
 • V zmysle § 11 ods.4 písm. l) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení výberová komisia odporučila primátorke mesta navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi menovať riaditeľkou Kultúrneho a spoločenského strediska najúspešnejšiu uchádzačku výberového konania Mgr. Petru Štefánikovú. Návrh na menovanie riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2011.

  Info servis

  Pohotovostná lekáreň

  Rozpis nie je k dispozícii.

  NAŠI PARTNERI


  Mediálni partneri