Oznámenie o uzatvorení prevádzky MŠ D. Krmana20. 3. 2018 12:30

Oznámenie o uzatvorení prevádzky MŠ D. Krmana.

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  v zmysle § 12 ods. 2 písm. m) a n) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonovu zatvára prevádzku Materskej školy, Ulica D. Krmana 334/6, Prievidza  s účinnosťou od 21.03.2018 do 23.03.2018.


Uzatvorenie prevádzky je nutné vykonať vzhľadom na epidemický výskyt vírusových ochorení u viac ako 67 % detí uvedenej materskej školy.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri