Oznámenie o štrajkuLorem ipsum dolor sit amet 21. 11. 2012 12:32

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ oznamuje verejnosti, že zamestnanci škôl a školských zariadení dňa 26.11.2012 v čase od 6.00 hod. vstúpia do neobmedzeného štrajku vyhláseného OZ PŠaV.

Presné informácie o prevádzke škôl a školských zariadení ako aj o dĺžke trvania štrajku budú priebežne zverejňované na webových sídlach a budovách škôl a školských zariadení.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri