Oznámenie o prerušeniach distribúcie elektriny – september31. 8. 2018 08:10

Stredoslovenská distribučná, a.s - upozorňuje na prerušenia v distribúcii elektriny počas mesiacov september.

V termíne od 04.09.2018  v čase od 08:00 h do 14:30 h:

V termíne od 24.09.2018 v čase  od 07:30 h do 15:30 h:
EIC kód odberného miesta
Ulica: Roľnícka 
Číslo domu popisné: 0
Kód odberného miesta:
24ZSS60518900006
24ZSS60518910001

V termíne 27.09.2018 v čase od 08:00 h do 14:30 h:
Ulica: Píly, Bojnická cesta    
Číslo domu popisné: 0
Kód odberného miesta: 24ZSS9657326001L

Ulica: Staré mesto, Vápenická    
Číslo domu popisné: 0
Kód odberného miesta: 24ZSS9600043001Z

V termíne 28.09.2018 v čase od 06:50 h do 13:15 h:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri