Oznámenie o prerušeniach distribúcie elektriny – október, november11. 10. 2018 08:19

Stredoslovenská distribučná, a.s - upozorňuje na prerušenia v distribúcii elektriny počas mesiacov október a november.

V termíne 22.10.2018 v čase  od 07:30 h do 14:30 h:
EIC kód odberného miesta
Ulica: Cesta pod Banskou
Číslo domu popisné: 0
Kód odberného miesta: 24ZSS96554210011

V termíne 6.11.2018  v čase 07:30 h do 15:30 h:
 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri