Oznámenie o prerušení elektrickej energie - november8. 11. 2018 11:59

Stredoslovenská distribučná, a.s - upozorňuje na prerušenia v distribúcii elektriny počas mesiaca november.

V termíne 13.11.2018 v čase  od 07:15 h do 16:30 h:
EIC kód odberného miesta
Ulica: Bôrová
Číslo domu popisné: 0
Kód odberného miesta: 24ZSS9656222000L

V termíne 14.11.2018 v čase od 06:45 h do 17:30 h:
EIC kód odberného miesta
Ulica: Jánošíkova ulica
Číslo domu popisné: 0 a 17
Kód odberného miesta: 24ZSS45444590007 + 24ZSS6300799000S


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri