Oznámenie o prerušení dodávky tepla v meste Prievidza23. 6. 2021 15:06

Oznam o prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v meste Prievidza.

Spoločnosť PTH, a.s., oznamuje odberateľom tepla zo systému účinného centralizovaného zásobovania, že v dňoch 12. až 17. júla a v dňoch 22. až 28. augusta bude z dôvodu plánovanej opravy, údržby a revízie Tepelného napájača SE- ENO-Prievidza a primárnych rozvodov tepla v Prievidzi prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody.

V uvedených dňoch nebude k dispozícii teplá úžitková voda dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobovania tepla (okrem plynových kotolní) spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo v meste Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri