Oznámenie o prerušení dodávky tepla na sídlisku Píly23. 6. 2021 15:11

Oznam o prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody počas mesiaca júl 2021 na sídlisku Píly.

Spoločnosť PTH, a.s., oznamuje odberateľom tepla zo systému účinného centralizovaného zásobovania (zdroj tepla v ENO), že v dňoch 8. až 17. júla bude z dôvodu plánovanej rekonštrukcie primárneho rozvodu tepla na Ul. B. Björnsona prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody.

V uvedených dňoch nebude k dispozícii teplá úžitková voda dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobovania teplom (zdroj tepla v ENO). Bez tepla a teplej úžitkovej vody bude taktiež Zimný štadión, Športová hala, Kino Baník, ZŠ S.Chalupku, MŠ Benického, Spojená škola internátna, RM Colony, Mestská plaváreň, všetky domové OST na sídlisku Píly, domové bloky z tepelného okruhu VS-11 a VS-22.

Za pochopenie ďakujeme.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri