Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie16. 9. 2016 10:33

Oznamujeme, že v stredu 28. septembra 2016 v čase od 7.30 do 17.30 hodiny bude prerušená distribúcia elektriny.

Dodávka elektrickej energie bude prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..  K odstávke elektrickej energie dôjde v časti Staré mesto na uliciach Sebedražská, Ciglianska a Vrchy.Nakoľko dôjde k obmedzeniu elektriny do vášho odberného miesta, odporúčame vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s platnou legislatívou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri