Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyLorem ipsum dolor sit amet 15. 10. 2015 13:25

V dňoch 29.10.2015 a 3.11.2015 dojde k prerušeniu distribúcie elektriny na vybraných miestach v meste Prievidza.

V termíne od 29.10.2015 07:30:00 do: 29.10.2015 15:30:00 dôjde v časti obce Píly, na ulici J. Červeňa, (čísla domov 2,4,6,8 ,12) a v termíne od 3.11.2015 08:30:00 do: 03.11.2015 15:30:00 dôjde v časti obce Staré mesto, na ulici Púšť,  k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy  spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do vyššie spomínaných odberných miest, odporúčame vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezapovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s platnou legislatívou.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri