Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyLorem ipsum dolor sit amet 4. 3. 2019 11:18

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v termínoch od: 01.03.2019 do: 15.03.2019 bude prerušená distribúcia elektriny.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v následovných lokalitách a časoch:

- 01.03.2019 od 7:30 - 01.03.2019 do 15:30 na sídlisku Kopanice, ulice: Na karasiny, Bôrová  

- 04.03.2019 od 6:00 - 04.03.2019 do 18:45 na sídlisku Píly, ulice: Bojnická cesta, Ulica olympionikov

- 05.03.2019 od 6:00 - 05.03.2019 do 18:45 na sídlisku Píly, ulice: Bojnická cesta, Ulica olympianikov

- 06.03.2019 od 6:00 - 06.03.2019 do 18:45 na sídlisku Píly, ulice: Bojnická cesta, Ulica olympionikov

- 08.03.2019 od 7:30 - 08.03.2019 do 13:30 na sídlisku Kopanice, ulice: K. Novackého

- 14.03.2019 od 7:30 - 14.03.2019 do 16:30 na sídlisku Štvrte, ulice: J. L. Bellu, Podhorská, Roľnícka, Strmá, Školská, Uhlištná, Viničná, Vrchárska

- 15.03.2019 od 8:00 - 15.03.2019 do 15:30 na sídlisku Staré mesto, ulice: Dlhá, M. Mišíka, Matice slovenskej, Záhradnícka

- 21.03.2019 od 8:00 - 15:03.2019 do 14:00 na sídlisku Staré mesto, ulice: A. Hlinku, G. Švéniho, Kláštorná, Košovská cesta, Námestie slobody

- 22.03.2019 od 8:00 - 22.03.2019 do 14:30 na sídlisku Píly, ulice: Letisková, Riečna, Ukrniska

- 03.04.2019 07:30 h do: 03.04.2019 15:00 h: Cesta pod Banskou, Ciglianska cesta, Lehotská cesta, Malolehotská, Nábrežie A. Kmeťa, Nábrežie sv. Cyrila, Ulica na nádvorí, Veľkolehotská cesta, Vrchy

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. ďakuje za pochopenie.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri