Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny14. 5. 2014 08:41

Dňa 22.5 od 8. 30 h do 15. 30 h prebehne revízia elektrického zriadenia. Z tohto dôvodu bude prerušená dodávka elektriny do vybraných domácností.

Oznamujeme Vám, že od 22.5.2014 8. 30 h do 22.5 2014 15. 30 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu revízie elektrického zariadenia. Bez elektrickej energie bude v Prievidzi Ul. 1 mája, Družstevná, F. Hečku, Hlboká 2-10, J.L. Bellu, Južná 1-6, Krížna 4, 6, 699, Lesná, Mrazničná, Na stanište, Na vŕšku, Na záhrade, Parková, Pavlovská (HIPS SYSTEM), Pekná, Pod Hájik, Pod hrádkom, Pod poliankou, Podhorská, Remeselnícka, Richtárska, Roľnícka, Ružová, Spojovacia, Súhradská, Ulica družby, Viničná a Vrchárska.

Zoznam vypnutých odberateľov nájdete aj na webovej stránke.

Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do vyššie spomínaných odberných miest, odporúčame vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezapovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s platnou legislatívou.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri