Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - september 202131. 8. 2021 09:49

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci september bude prerušená distribúcia elektriny.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:

Dňa 6.9.2021 od 7:30 do 15:30 v časti Staré mesto na nasledovných uliciach:

Dňa 9.10.2021 od 7:30 do 16:30 na Moštenickej ulici:

Dňa 14.9.2021 od 8:30 do 14:30 na Košovskej ceste:

Dňa 16.9.2021 od 8:30 do 14:30 vo Veľkej Lehôtke na Roľníckej ulici:

Dňa 12.10.2021 od 7:30 do 14:30 v časti Kopanice na nasledovných uliciach:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri