Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny20. 7. 2017 15:14

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje na prerušenia distribúcie elektrickej energie.

V termíne 03.08.2017 v čase od 11.00 h do 16:30 h bude prerušená distribúcia elektriny v lokalite Košovská cesta:

V termíne 9.8.2017 v čase od 08.30 h do 13.30 h bude prerušená distribúcia elektriny v lokalite Teplárenská ulica:


Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že dňa 22.8.2017 v čase od 06.30 h do 20.00 h bude prerušená distribúcia elektriny v lokalite Nábrežná ulica:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri