Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - máj18. 4. 2018 13:11

Stredoslovenská distribučná, a.s - upozorňuje na prerušenia v distribúcii elektriny.

V termíne od: 07.05.2018 v čase od 07:30 h do 18:30 h

V termíne od: 09.05.2018 v čase od 06:45 h do 18:30 h

V termíne od: 10.05.2018 v čase od 06:45 h do 18:30 h

V termíne od: 11.05.2018 v čase od 06:45:00 h do 16:30:00 h

V termíne od: 11.05.2018 v čase od 06:45:00 h do 16:30:00 h – Ul. Podhorská odberné miesto: 24ZSS6209588000S

V termíne od: 14.05.2018 v čase od 07:30:00 h do 8:30:00 h

V termíne od: 15.05.2018 v čase od 06:45:00 h do 18:30:00 h 

V termíne od: 15.05.2018 v čase od 06:45:00 h do 18:30:00 h – Ul. Podhorská odberné miesto: 24ZSS6209588000S

V termíne od: 16.05.2018 v čase od 06:45 h do 18:30 h :

V termíne od: 17.05.2018 v čase od 06:45 h do 18:30 h:

V termíne od: 24.05.2018 v čase od 07:30 h do 14:30 h:

V termíne 30.05.2018 v čase od 07:30 h do 13:30 h : Číslo odberného miesta: 24ZSS9651621011X - Necpaly Nedožerská cesta Súpisné číslo: 0


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri