Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny máj - jún 201719. 5. 2017 08:18

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje verejnosti odstávky v dodávke elektrickej energie počas mesiacov máj a jún 2017.

V termíne 31.05. 2017 v čase od 07.30 h  do 15:30 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie na sídlisku Píly Ul. A Rudnaya :

V termíne 02. 06. 2017 v čase od  08.00 h  do 15:30 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie v lokalite Púšť:

V termíne 05. 06. 2017 v čase od  08.30 h  do 16:30 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie v lokalite ulíc Ciglianska a Sebedražská:

V termíne 06. 06. 2017 v čase od  07.30 h  do 15:30 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie v lokalite Píly na Ul. Letisková:

V termíne 07. 06. 2017 v čase od  08.00 h  do 14:30 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie v časti Štvrte:

V termíne 15. 06. 2017 v čase od  07.30 h  do 15:30 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie v časti Staré mesto Nadjazdová a Sebedražská cesta:

V termíne 26. 06. 2017 v čase od  09.30 h  do 15:00 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie v časti sídliska Kopanice na uliciach Vl. Clementisa a energetikov.:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri