Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny- jún 20195. 6. 2019 10:02

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci jún bude prerušená distribúcia elektriny.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:

Dňa 06.06.2019 07:45:00 do 16:30 - Urbárska:

Dňa 14.06.2019 07:30 do 14:30 - Družstevná, Richtárska, Pekná, Pod hájik:

.

Dňa 06.06.2019 07:45:00 do 16:30 - Urbárska:

.

V termíne od: 24.06.2019 07:30:00 do 14:30:00 h - Košovská cesta :

.

V termíne od: 25.06.2019 07:30 do 16:30 h -Ulica Riečna :

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. ďakuje za pochopenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri