Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny jún 201522. 5. 2015 08:19

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje verejnosti odstávky v dodávke elektrickej energie.

Oznamujeme vám, že od 10.6. 2015 v čase od 8.00 h do 15.00 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu revízie elektrického zariadenia. Bez elektrickej energie bude v Prievidzi v nasledovných lokalitách:

Číslo odberného
miesta
Časť obce/ Ulica Popisné číslo domu
9657326 Píly Bojnická cesta 0
9600043 Staré mesto Vápenická 0

Ďalšia odstávka elektrickej energie sa uskutoční 11. júna 2015 v čase od 8.00 do 16.00 h hodiny v nasledovných lokalitách

Číslo odberného
miesta
Časť obce/ Ulica Popisné číslo domu
4501166 Necpaly Hornonitrianska cesta 0
6020281 Necpaly Hornonitrianska cesta 19
6020282 Necpaly Hornonitrianska cesta 19
6020283 Necpaly Hornonitrianska cesta 19
6020284 Necpaly Hornonitrianska cesta 19

Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do vyššie spomínaných odberných miest, odporúčame vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezapovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s platnou legislatívou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri